Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
AGRONOMICS EFTERSNACK ETANOL EUROPA EXPORT/IMPORT FJÄDERFÄ FODER GRISAR KINA KONFERENS KYCKLING LIVSMEDEL MARKNAD MJÖLKPULVER NYTT PÅ AGRONOMICS NÖTKÖTT SOJA SPANNMÅL STATISTIK SUPPLY/DEMAND SVERIGE/FINLAND VETE
Priser » Cashpriser » Brödveteindex - Sverige den 1 november 2021
Brödveteindex Sverige+/-
SEK/ton
Genomsnitt Okt - 211942 764
Genomsnitt Sep - 21742 570
Genomsnitt Aug - 212462 496
Genomsnitt Jul - 21-782 250

Uppdaterad t.o.m: 2021-11-01

Detta index reflekterar variationen i råvarupriset för ett svenskt, standard, bagerivetemjöl. Det är beräknat på följande sätt: 30% B-vete levererat Hamburg + 10% A-vete levererat Hamburg/Rostock + 10% E-vete levererat Hamburg + 20% terminskontraktet i Paris + 30% Sv Lantmännens notering för kvarnvete FOB Helsingborg.

OBS! Under perioden maj till och med juni består indexet av en blandning av priser för gammal och ny skörd. Den 11 maj 2021 övergick terminskontraktet i Paris till att notera ny skörd, vid det tillfället låg priset för ny skörd 22,25 €/ton under priset på gammal. Året innan låg priset för ny skörd 12.25 €/ton under priset på gammal. År 2015 låg priset för ny och gammal skörd på den fysiska marknaden på samma nivå under juni och juli månad vilket innebar att datumet för när Lantmännens notering samt priset för leverans i Hamburg övergick till ny skörd var irrelevant. Sista dagen gammal skörd handlades på Parisbörsen år 2018 var prisfluktuationerna extrema vilket skapade den kraftiga "spiken" i digrammet nedan. I maj 2016 korsade linjen för indexet linjen för terminskontraktet när terminskontraktet rullade över till att avse ny skörd pga att priset för den nya skörden då låg 9 €/ton över den gamla.  Förändringen i tabellen är alltid beräknad mot månaden innan.

För ytterligare information läs "Förklaring" nedan.

Se förklaring till Brödveteindex - Sverige.

Diagram

Från: Till:
Diagrammet visar ett av Agronomics beräknat Brödveteindex samt vetepriset på börsen i Paris. Diagrammet uppdateras dagligen. Ytterligare information finns under tabellen.
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)