Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
AGRONOMICS EFTERSNACK
Priser » Cashpriser » Brödveteindex - Sverige den 1 oktober 2019
Brödveteindex Sverige+/-
SEK/ton
Genomsnitt Sep - 19-471 794
Genomsnitt Aug - 19-861 841
Genomsnitt Jul - 19-801 928
Genomsnitt Jun - 19-322 007

Uppdaterad t.o.m: 2019-10-01

Detta index reflekterar variationen i råvarupriset för ett svenskt, standard, bagerivetemjöl. Det är beräknat på följande sätt: 30% B-vete levererat Hamburg + 10% A-vete levererat Hamburg/Rostock + 10% E-vete levererat Hamburg + 20% terminskontraktet i Paris + 30% Sv Lantmännens notering för kvarnvete FOB Helsingborg.

OBS! Under perioden maj till och med juni består indexet av en blandning av priser för gammal och ny skörd. Den 14 maj 2019 övergick terminskontraktet i Paris till att notera ny skörd, vid det tillfället låg priset för ny skörd 15 €/ton under priset på gammal. År 2015 låg priset för ny och gammal skörd på den fysiska marknaden på samma nivå under juni och juli månad vilket innebar att datumet för när Lantmännens notering samt priset för leverans i Hamburg övergick till ny skörd var irrelevant. Sista dagen gammal skörd handlades på Parisbörsen år 2018 var prisfluktuationerna extrema vilket skapade den kraftiga "spiken" i digrammet nedan. Och förklaringen till att terminskontraktet i Paris korsar linjen för Brödveteindexet i maj 2016 är alltså att terminskontraktet då rullade över till att avse ny skörd och att priset för den nya skörden då låg 9 €/ton över den gamla.  Förändringen i tabellen är alltid beräknad mot månaden innan.

För ytterligare information läs "Förklaring" nedan.

Se förklaring till Brödveteindex - Sverige.

Diagram

Från: Till:
Diagrammet visar ett av Agronomics beräknat Brödveteindex samt vetepriset på börsen i Paris. Diagrammet uppdateras dagligen. OBS! Från och med den 12/5 2018 avser börspriset i Paris ny skörd. Från och med det datumet består indexet av en blandning av ny och gammal skörd. Ytterligare information finns under tabellen.
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)