Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
ANALYS CASHPRIS EFTERSNACK EU EUROPA EXPORT/IMPORT FODER GMO GRISAR HAVRE KORN KYCKLING MAJS MALTKORN MJÖLK MJÖLKPULVER PROTEINFODER RAPS RYSSLAND/UKRAINA RÅG SKÖRDEPROGNOS SOJA SOLROSFRÖ SYDAMERIKA TERMINSPRIS USA VETE ÄRTOR
Mina råvaror Mina råvaror
Valutor

Analys – Strategier för att sälja sin raps

2014-04-25
Rapspriset inom EU dras med av en stark sojamarknad och premierna är för närvarande höga för den gamla skörden. Förra veckan skrev Heike om att sälja sin spannmål. Den här veckan handlar det om raps.
 
Artikel av Heike Hintze-Gharres                          
editor@agronomics.se


Europeiska lantbrukare som vill sälja sin raps före skörden har märkt att priserna på den nya skörden förblivit stabila eller något bättre. Förra veckan stängde novemberkontraktet på raps i Paris på EUR 372 (SEK 3 387)/ton. Det är cirka EUR 20 (SEK 180) högre/ton än i början av året, men fortfarande cirka EUR 50 (SEK 450)/ton lägre än priset på 2013 års skörd vid samma tidpunkt i fjol.

Högre premier för gammal skörd
Den senaste tiden har stöd kommit från stärkta terminspriser på sojabönor. Oljeväxter är i hög grad utbytbara och därmed ligger prisutvecklingen på olika oljeväxter väldigt mycket i linje med varandra. Eftersom sojabönor och palmolja dominerar den globala oljeväxtmarknaden får begränsad tillgång eller överutbud på dessa marknad ofta direkt inverkan på priset på andra oljeväxter som raps och solrosfrö. Den senaste tidens mycket begränsade tillgång på amerikanska sojabönor har varit ett stöd för oljeväxtmarknaderna samtidigt som priserna lyfts av allt tajtare tillgång på palmolja i Sydostasien. Detta har resulterat i att den gamla skörden handlas till en premie gentemot värdet på den gamla skörden. För USA handlas det närliggande sojabönskontraktet för närvarande cirka 275 cent/bushel högre än kontraktet på den nya skörden (november) jämfört med 140 cent/bushel i slutet av 2013 (i svenska kronor ligger novemberkontraktet nu cirka SEK 580/ton lägre än majkontraktet, i slutet av december låg januarikontraktet cirka SEK 320/ton lägre än kontrakten på den nya skörden). I Paris var premien för den gamla skörden mindre än EUR 10 (SEK 90)/ton i slutet av december 2013, men ligger nu närmare EUR 50 (SEK 450)/ton. Den ovanligt tajta tillgången på gammal skörd har till viss del gett stöd åt priset på den nya skörden. Detta trots gynnsamma skördeprognoser.

Potential för rekordproduktion
I USA har lantbrukarna för avsikt att så en rekordstor sojaareal i vår, vilket skulle kunna resultera i en rekordhög sojaproduktion i denna huvudproducent och exportör. Även den sydamerikanska produktionen förblivit under förväntningarna på grund av ogynnsamma väderförhållanden bärgar man för närvarande en rekordskörd som säljs på den internationella marknaden. I Europa ser det lovande ut för rapsen. Med mycket liten utvintring och bra grödeutveckling kan produktionen komma uppgå till nära 22 miljoner ton (vilket enligt analytikerfirman Oilworld skulle vara den näst högsta som uppmätts). Odlingen har återhämtat sig i Frankrike och mer höstraps har såtts i Rumänien, vilket kompenserar för mindre arealer i Tyskland och Polen. Förutsatt att grödan får tillräcklig markfuktighet under utvecklingsfasen bör avkastningen inom EU uppgå till i genomsnitt 3,2 ton/hektar i år. Det ser också lovande ut för den ukrainska rapsproduktionen (trots den politiska oron), och produktionen uppskattas till 2-2,2 miljoner ton, vilket bara är något mindre än förra årets höga 2,4 miljoner ton.Även om produktionsprognoserna är mycket osäkra vid denna tid på året (den amerikanska grödan har inte såtts ännu) finns god potential för en rekordhög global oljeväxtsproduktion 2014/15. Det skulle innebära att priserna på den nya skörden riskerar gå ned snarare än upp.

Optioner som prissäkringsverktyg
Lantbrukare som överväger att sälja en del av sin raps för framtida leverans bör beakta de nuvarande gynnsamma produktionsprognoserna. Men med tanke på den rådande osäkerheten om grödans utveckling kan lantbrukare välja att använda sig av optioner. Optioner en form av prisförsäkring som gör det möjligt att skydda ett minimipris, men samtidigt tjäna på prisutvecklingen. En odlare kan till exempel sälja raps till ett fast pris och köpa en köpoption (s.k. ”call option”). Om marknaden går upp, kan lantbrukaren fortfarande vinna på prisrörelsen, till skillnad från vid en fastprisförsäljning.
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)