Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
ANALYS CASHPRIS EFTERSNACK EU EUROPA EXPORT/IMPORT FODER GMO GRISAR HAVRE KORN KYCKLING MAJS MALTKORN MJÖLK MJÖLKPULVER PROTEINFODER RAPS RYSSLAND/UKRAINA RÅG SKÖRDEPROGNOS SOJA SOLROSFRÖ SYDAMERIKA TERMINSPRIS USA VETE ÄRTOR
Lyssna här


Mina råvaror Mina råvaror
Valutor

Maltkorn – Uppsving för svenska maltkornspremier

2014-04-24
I Frankrike stiger oron för kvaliteten på den kommande maltkornsskörden, både av höst- och vårkorn. Den ojämna väderleken riskerar att ställa till problem med framförallt proteinhalterna. I Sverige har maltkornspremierna gått upp ordentligt de senaste veckorna.
 
Marknadsrapport av Frida Olsson
 
Enligt Agronomics franska källor ökar nu oron för det franska maltkornet, på grund av de stora svängningarna i vädret som hittills varit under säsongen. Branschföreträdare uppger att kornet lider av det blöta vädret som rådde under vintern och som sedan har följts av torka och värme. Höstkornet i Frankrike, varav cirka 320 000 hektar är maltkorn, fick en rejält blöt start med mycket nederbörd mellan oktober och februari. Därefter följde värme och betydligt torrare väder. Man befarar att rotsystemen kan ha hämmats av den blöta väderleken under vintern, vilket också kan påverka bestockningen negativt. När detta sedan följs av torka riskerar kvaliteten att bli dålig när grödan blir stressad. Värmen som råder nu gör att man förväntar sig att höstkornet kan börja skördas omkring den 15 juni, men risken för proteinhalter som ligger utanför det önskade intervallet är stor. Både fortsatt torka och kraftig nederbörd skulle kunna ge oönskat höga respektive låga proteinhalter. Det finns också en risk att man förlorat en del kväve ur marken under den blöta perioden, vilket också spelar in när det gäller proteinhalterna. Nordöstra Frankrike, en region där en stor andel av maltkornet odlas, har nu speciellt torrt väder.
 
Snabb start men tuffa förhållanden för vårkornet
När det gäller vårkornet kom grödan igång snabbt, men en del arealer har varit tveksamma att överhuvudtaget så eftersom jordarna varit mycket torra och hårdbrukade på vissa håll. Torkan riskerar att hämma bestockningen även för vårkornet nu, och man räknar med att kväveupptaget hittills varit mycket litet. Skörden är långt ifrån fastställd ännu, men som företrädare för Arvalis, ett institut för lantbruksforskning, säger så har kornet en sämre kompensationsförmåga än exempelvis vete, och det är sannolikt att en dålig start för grödan genererar en sämre potential under resten av utvecklingen.
 
Prisnoteringar
Noteringen för franskt vårmaltkorn av gammal skörd är nu € 200/ton fob hamnen i Creil (SEK 1 820/ton). För ny skörd noteras nu € 217/ton (SEK 1 975/ton).
Den senaste internationella noteringen för svenskt maltkorn av ny skörd är € 218/ton fob Sverige (SEK 1 984/ton).
De svenska fysiska maltkornspriserna för gammal skörd håller nu en premie på SEK 270/ton över foderkorn, för ny skörd är premien SEK 290-310/ton över foderkorn, vilket alltså innebär en rejäl ökning under de senaste två veckorna.
 
Följande diagram återspeglar prisutvecklingen för maltkorn på börsen i Paris för närmaste terminskontrakt de senaste sex månaderna, angivet i SEK/ton. 
Förra maltkornsartikeln hittar du här:
Maltkorn – EU:s kornproduktion minskar med 4 miljoner ton 2014


  
Relaterade artiklar: CASHPRIS | EUROPA | KORN | MALTKORN | TERMINSPRIS
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)