Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
ANALYS CASHPRIS EFTERSNACK EU EUROPA EXPORT/IMPORT FODER GMO GRISAR HAVRE KORN KYCKLING MAJS MALTKORN MJÖLK MJÖLKPULVER PROTEINFODER RAPS RYSSLAND/UKRAINA RÅG SKÖRDEPROGNOS SOJA SOLROSFRÖ SYDAMERIKA TERMINSPRIS USA VETE ÄRTOR
Mina råvaror Mina råvaror
Valutor

Analys – Stratégie Grains: Ökad mjölkproduktion drar med sig foderproduktion

2014-04-23
Den här månaden justerar Stratégie Grains upp den industriella foderproduktionen för den här säsongen på grund av tillväxt i mjölksektorn. Spannmålsanvändningen väntas alltjämt öka jämfört med säsongen innan, men veteförbrukningen justeras ned sedan förra månaden. I marsprognosen förväntade man sig att det ryska handelsembargot på europeiskt griskött skulle hävas inom tre månader. Även om den europeiska grisköttsexporten tycks ha hittat andra marknader flaggar Stratégie Grains för att prognosen för grisfoderproduktionen kan komma förändras nästa månad om inte det ryska importstoppet hävs. 

Refererat av Hanna Fjällman
editor@agronomics.se


Den här månaden justeras den industriella foderproduktionen inom EU den här säsongen (2013/14) upp med 400 000 ton till 140,50 miljoner ton. Ökningen innebär att foderproduktionen nu uppskattas bli 300 000 högre än under 2012/13. Framförallt är det den senaste mjölkstatistiken från Eurostat har gjort vår prognos något mer optimistisk.

Ökad foderproduktion till nöt- och fjäderfäsektorn denna säsong…
Större mjölkproduktion än väntat har direkt påverkat vår uppskattning av foderproduktionen till nötsektorn som den här månaden skrivs upp med 500 000 ton till 39,2 miljoner ton. Det är en ökning med cirka 2 procent jämfört med säsongen 2012/13. Även officiell data från de franska och brittiska statistikmyndigheterna bekräftar trenden. De största förändringarna sedan förra månaden gäller Tyskland, Frankrike, Holland och Storbritannien. Ser man på grissektorn uppskattas nu foderproduktionen till 48,6 miljoner ton, en minskning med 2 procent jämfört med säsongen innan. Foderproduktionen till fjäderfäsektorn uppskattas till 52,7 miljoner ton, nästan 1 procent mer än 2012/13.

..och nästa
Ser man på den kommande säsongen, 2014/15, uppskattas nu den totala foderproduktionen inom EU till 141,1 miljoner ton. Det är en ökning med 0,6 procent jämfört med innevarande säsong och uppdelat på foderslag ser vår prognos ut såhär:
- Nötsektorn + 300 000 ton till 39,5 miljoner ton
- Grissektorn + 200 000 ton till 48,4 miljoner ton
- Fjäderfäsektorn + 500 000 ton till 53,3 miljoner ton

Ryskt exportstopp kvarstår
 I förra månadens
prognos lades stort fokus på det ryska förbudet mot import av griskött från EU. Det är viktigt att lägga på minnet att inga sjukdomsfall konstaterats på gårdar inom EU som producerar griskött för humankonsumtion samt att sjukdomen är endemisk i Ryssland*. Enligt organisationen IFIP exporterade EU 635 000 ton griskött till Ryssland under de första tio månaderna 2013. Förra månaden uppskattade vi att det ryska importförbudet inte skulle vara längre än tre månader (slutet av januari-slutet av april). Det skulle i så fall generera en nedskrivning på 200 000 ton av den europeiska grisköttsexporten och en lika stor nedskrivning av den inhemska bruttoproduktionen, GIP:n**, till 22,5 miljoner ton. I slutet av mars hade förhandlingarna mellan EU och Ryssland strandat och EU-kommissonen beslöt ta ärendet vidare till världshandelsorganisationen WTO. Trots den problematiska situationen har grisköttspriserna gått upp något under mars. En anledning kan vara att slakttalen minskat något, men framförallt tycks det bero på att EU-exporten lyckats nå ut till andra länder som Sydkorea, Japan och Filipinerna. En bidragande anledning till att det gått att nå ut på nya marknader är ett minskat utbud av amerikanskt griskött. Utbrottet av virussjukdomen PEDv har lett till en kraftigt decimerad amerikansk grispopulation och väntas leda till att USA:s produktion av griskött minskar med nästan 7 procent under 2014. Cirka 28 procent av den mexikanska grispopulationen uppskattas dessutom vara smittad och sjukdomen har även spridit sig till Kanada.

Frågetecknen rörande grissektorn rätas ut den kommande månaden?
Ju längre det ryska importstoppet pågår desto större inverkan kommer det att få på EU:s grisfoderproduktion. Nästa månad, när WTO sagt sitt om saken och vi har större kännedom om exporten till andra destinationer, kommer vi kunna korrigera vår prognos över grisköttsexporten och därmed också för grisfoderproduktionen. Om statistiken bekräftar exportökningen till andra destinationer blir det förhoppningsvis uppåt, men om det inte sker eller om det ryska embargot kvarstår efter april kan det också komma att bli nedåt.

2013/14: Nedskrivning av veteförbrukningen
Den här månaden skriver vi ned foderanvändningen av de tre största spannmålsslagen under den här säsongen med 1 miljon ton till 136,8 miljoner ton. 80 procent av detta beror på att veteanvändningen uppskattas lägre och justeras ned till 45,9 miljoner ton. Majsanvändningen skrivs ned med 200 000 ton till 53,7 miljoner ton, vilket alltjämt är en hög siffra historiskt sett. Totalt beräknas 159,1 miljoner ton spannmål gå till foder säsongen 2013/13. Det är en kraftig uppgång jämfört med säsongen innan (+ 4 miljoner ton) och beror främst på lägre priser.

2014/15: Veteförbrukningen förblir högre än säsongen innan
Liksom förra månaden skriver vi denna månad ned foderindustrins veteförbrukning under den kommande säsongen (-1,2 miljoner ton jämfört med förra månadens prognos). Trots det förblir den betydligt högre än 2013/14. En del av nedgången kompenseras av ökad majs- (+ 500 000 ton) och kornförbrukning (+ 100 000 ton). Totalt sett bedöms därmed efterfrågan på vete, majs och korn 2014/15 lägre än förra månaden. Detta trots att den på 21,6 miljoner ton förblir över 1 miljon ton högre än under den här säsongen. Jämfört med förra månaden har andelen spannmål i den totala efterfrågan (både inom industrin och på gårdsnivå) minskat från 71,3 procent förra månaden till 71,1 procent denna månad (se tabellen nedan). Samtidigt har efterfrågan på oljemjöl ökat från 23,9 procent till 24,1 procent. På det hela taget förblir andelen spannmål av fodersektorns totala efterfrågan begränsad och kan komma minska ytterligare om sojamjöl blir mer konkurrenskraftigt prissatt.

 
Strategié Grains: Råvaruförbrukning i industriell fodertillverkning och på gård inom EU
                         
(miljoner ton)
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
   
 
%
M ton
%
M ton
%
M ton
%
M ton
%
M ton
   
Spannmål, varav
71,0
158,3
70,8
158,7
71,7
155,1
71,1
159,1
71,1
158,9
   
vete
21,0
47,0
23,7
53,1
21,8
47,1
20,5
45,9
21,9
49,1
   
majs
21,9
48,7
22,7
50,9
24,0
51,9
24,0
53,7
23,4
52,4
   
korn
18,4
40,9
16,1
36,0
16,6
35,8
16,7
37,3
16,4
36,6
   
råg
1,6
3,6
1,4
3,0
2,0
4,3
2,2
5,0
1,9
4,3
   
sorghum
0,5
1,0
0,1
0,2
0,2
0,5
0,2
0,4
0,2
0,4
   
övrigt
7,6
17,0
6,9
15,5
7,2
15,5
7,5
16,8
7,2
16,1
   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
ärtor
0,8
1,8
0,6
1,3
0,6
1,4
0,7
1,5
0,6
1,4
   
hela oljefrön
1,0
2,3
1,0
2,3
0,7
1,5
0,9
2,0
0,9
2,0
   
majsprotein
1,5
3,3
1,4
3,2
1,4
3,0
1,4
3,1
1,4
3,1
   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
Mjöl, varav
23,7
52,8
24,3
54,5
23,7
51,2
23,9
53,3
24,1
53,8
   
soja
14,0
31,1
13,7
30,7
12,5
26,9
13,1
29,2
13,4
29,9
   
raps
5,6
12,5
5,5
12,4
5,9
12,8
5,7
12,8
5,6
12,5
   
solrosfrö
2,5
5,7
3,2
7,2
3,3
7,1
3,2
7,2
3,2
7,1
   
majsgroddar
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
   
jordnöt
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
   
bomull
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
   
palmkärna
0,9
2,0
1,2
2,7
1,3
2,9
1,2
2,6
1,2
2,7
   
lin
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
   
fisk
0,2
0,6
0,2
0,6
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
   
kassava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
   
Rester från bryggeri-näringen och citrus-pressmassa
0,6
1,3
0,6
1,3
0,6
1,3
0,6
1,3
0,6
1,3
   
Drank (DDGS)
1,4
3,1
0,5
2,9
1,3
2,8
1,3
2,9
1,4
3,1
   
Totalt:
 
222,9
 
224,2
 
216,2
 
223,2
 
223,6
   


* Kriteriet på en epidemi är att antalet drabbade stadigt ökar tills epidemin har nått sin kulmen. Om antalet drabbade sedan inte minskar, utan ligger kvar på ungefär samma nivå, har epidemin blivit en endemisk sjukdom.

** Gross indigenous production, GIP, en term som avser konsumtionen plus handelsbalansen (exporten minus importen).Om de tidigare prognoserna:
Veckans Eftersnack – Ökad foderproduktion trots ryskt importförbud

Analys – Stratégie Grains: Ökad foderproduktion inom EU nästa säsong

Analys – Stratégie Grains: Ökad mjölkinvägning inom EU under 2014/15

Analys – Stratégie Grains: Vetet mer attraktivt i foder 2014/15?

Analys – Stratégie Grains: Grispopulationen inom EU större än väntat

Analys – Stratégie Grains: Majsen attraktiv i europeiska foderblandningar

Veckans Eftersnack – Stratégie Grains: Majsen fortsätter öka i europeiskt foder_______________________________________________________________________

Franska Stratégie Grains är den kanske mest ansedda analytikerfirman i Europa och Agronomics har som enda utomstående aktör fått rätt att publicera deras prognoser över hur mycket råvaror som väntas gå in i den europeiska foderkonsumtionen. Animalieproduktionen är spannmålsproduktionens största kund och informationen är lika viktig för bägge segmenten. Analyserna kommer en gång per månad. Stratégie Grains är den naturliga referenspunkten för handelsledets bedömning av utbud och efterfrågan.

Relaterade artiklar: ANALYS | EU | EUROPA | FODER | HAVRE | KORN | KYCKLING | MAJS | MJÖLK | RAPS | RÅG | SOJA | SOLROSFRÖ | USA | VETE | ÄRTOR
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)